AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đồng Cẩm tổ chức họp Hội đồng NVQS xã triển khai Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ năm 2022.
07/10/2021 11:46:08

Hội đồng NVQS xã triển khai Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ năm 2022.

Sáng 07/10/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đồng Cẩm tổ chức họp Hội đồng NVQS xã triển khai Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Đồng Minh Hiến phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS
 
Toàn cảnh hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ năm 2022.
 

Các thành phần tham gia gồm có các đồng chí thành viên trong Hội đồng NVQS xã, trưởng thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể .Tại hội nghị , đồng chí chủ tọa hội nghị thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS xã, Quyết định phân công thành viên phụ trách thôn, Kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, rà soát các tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, phẩm chất chính trị để bình xét các công dân đủ tiêu chuẩn tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã, hội nghị đã họp xét được 42 công dân đủ tiêu chuẩn để tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Qua nghe các ý kiến phát biểu và thảo luận, đồng chí chủ chủ tịch HĐNVQS xã kết luận: Giao Trạm trưởng y tế bố trí đủ cán bộ tham gia khám, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác khám sơ tuyển tại xã ; Giao cho công chức Văn hóa xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin của xã, cắt dán băng rôn tuyên truyền treo tại Trạm y tế xã, Ban CHQS xã tham mưu ký lệnh điều động khám sức khỏe cho các công dân, đưa lệnh gọi chuyển đến các thôn. Bí thư chi bộ, trưởng thôn thành lập đoàn tổ chức đưa lệnh khám đến gia đình và từng công dân. Giao cho các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp cùng thôn đưa công dân đến địa điểm khám theo đúng kế hoạch.

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5667
Trước & đúng hạn: 5667
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:42:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG CẨM- HUYỆN KIM THÀNH

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đồng Minh Hiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: xã  Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 14,440