THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ ĐỒNG CẨM V/v KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NVQS NĂM 2022
20/10/2021 03:19:09

KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NVQS NĂM 2022

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ ĐỒNG CẨM

V/v KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NVQS NĂM 2022

Căn cứ vào luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015;

Thực hiện chỉ thị số 09 ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Kim Thành về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Căn cứ kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân xã Đồng Cẩm về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Đồng Cẩm thông báo và yêu cầu, những nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã có Lệnh gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2022, đúng 7h 00 ngày 31 tháng 10 năm 2021(ngày Chủ nhật) có mặt tại Trạm Y tế xã Đồng Cẩm (Thị Tứ Đồng gia), để khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2022.

Khi đi mang theo bản phô tô chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu gia đình và lệnh gọi khám sơ tuyển.

Công dân nào đi vắng , đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương, thì gia đình phải có trách nhiệm tìm, gọi, động viên công dân đó về khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự năm 2022. Công dân nào cố tình không chấp hành khám sơ tuyển NVQS sẽ bị xử lý theo Pháp luật và Luật NVQS năm 2015. Trường hợp đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự thì củng cố hồ sơ đề nghị truy tố trước Pháp Luật.

Trên đây là thông báo của Hội đồng NVQS xã yêu cầu những nam công dân có Lệnh gọi khám sơ tuyển chấp hành tốt theo nội dung thông báo này./.

                                                  T/M HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ

                                                      CHỦ TỊCH: ĐỒNG MINH HIẾN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 473
Trước & đúng hạn: 473
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 00:35:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG CẨM- HUYỆN KIM THÀNH

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đồng Minh Hiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: xã  Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0