AN NINH-QUỐC PHÒNG
Đồng Cẩm sẵn sàng tổ chức làm điểm khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.
31/10/2021 08:58:25

sẵn sàng tổ chức làm điểm khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.

Mùa tuyển quân năm 2022, xã Đồng Cẩm được chọn làm điểm khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự rút kinh nghiệm triển để triển khai sơ tuyển trong toàn huyện. Đề đảm bảo công tác khám sơ tuyển đạt kết quả phấn đấu 100% số nam thanh niên có lệnh điều khám lên khám ngay trong ngày tổ chức sơ tuyển, thời gian qua, cấp uỷ chính quyền, HĐNVQS xã Đồng Cẩm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành công tác khám tuyển NVQS phấn đấu bàn giao đủ số nam thanh niên lên đường nhập ngũ thep chỉ tiêu huyện giao. Ngay trong tháng 7, thực hiện kế hoạch số 1409 của UBND huyện, UBND- HĐNVQS xã Đồng Cẩm đã giao Ban CHQS phối hợp với các ngành liên quan triển khai rà soát số nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xét duyệt lập và công khai danh sách các đối tượng thuộc diện miễn hoãn thực hiện NVQS đợt này. Sau khi ra soát các nam thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện NVQS, UBND xã giao trưởng các ngành thành viên, các thôn đội trưởng trực tiếp nắm bắt quản lý các nam thanh niên trong danh sách sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) đợt này đồng thời tuyên truyền động viên các nam thanh niên và gia đình tham gia thực hiện NVQS thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc.

 

Nhìn lại công tác tuyển quân năm 2021 của xã Đồng Cẩm, trong lễ giao quân Đồng Cẩm đã bàn giao 16 nam thanh niên đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Kinh nghiệm từ công tác tuyển quân của Đồng Cẩm năm qua cho thấy, để có được kết quả này là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chung tay vào cuộc của các ngành đoàn thể từ xã đến thôn cùng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong xã. Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công trong công tác tuyển quân của Đồng Cẩm trong những năm qua đó là gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đến các đồng chí thôn đội trưởng, bí thư chi bộ các thôn KDC. Ông Đồng Minh Hiến- Chủ tịch UBND- Chủ tịch HĐNVQS xã Đồng Cẩm cho biết: PV đc Hiến

Phát huy kết quả đạt được, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ bàn giao đủ số nam thanh niên theo chỉ tiêu huyện giao, trước mắt HĐNVQS xã đã xác định cần phấn đấu bảo đảm 100% số nam thanh niên trong độ tuổi sẽ lên sơ tuyển theo lệnh điều khám, do đó từ hơn 10 ngày qua hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo điều khám đối với các nam thanh niên trong độ tuổi trên hệ thống truyền thanh xã để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển. mặt khác, các đồng chí thành viên HĐNVQS xã cũng tích cực thường xuyên nắm bắt theo dõi chặt chẽ số nam thanh niên có lệnh điều khám ở thôn, khu vực, địa bàn mình phụ trách đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và kịp thời giải đáp những thắc mắc có liên quan đến công tác sơ tuyển để nam thanh niên và gia đình yên tâm sẵn sàng cho ngày khám sơ tuyển.

Ngày 7/10 vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyển gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ năm 2022. Thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS xã, Quyết định phân công thành viên phụ trách thôn, kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, đưa ra danh sách các nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để thảo luận rà soát các tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, phẩm chất chính trị để bình xét các công dân đủ tiêu chuẩn tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã, qua thảo luận các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xét được trên 40 nam công dân đủ tiêu chuẩn để phát lệnh điều khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Ngoài ra để thực hiện tốt công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đồng chí Chủ tịch UBND- Chủ tịch HĐNVQS xã đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho các trưởng ngành đoàn thể liên quan bố trí đủ cán bộ ý bác sỹ tham gia khám, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác khám sơ tuyển tại xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin của xã, tổ chức treo băng zon khẩu hiệu tuyên truyền treo tại Trạm y tế xã, Ban CHQS xã tham mưu ký lệnh điều động khám sức khỏe cho các công dân, chuyển lệnh gọi điều khám đến tận các thôn, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn thành lập đoàn tổ chức chuyển lệnh điều khám sơ tuyển đến gia đình và từng công dân, trong ngày sơ tuyển các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp cùng thôn đưa công dân đến địa điểm khám theo đúng kế hoạch.… với sự chuẩn bị chu đáo tích cực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Đồng Cẩm đã sẵn sàng cho công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2022./.

Mùa tuyển quân năm 2022, xã Đồng Cẩm được chọn làm điểm khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự rút kinh nghiệm triển để triển khai sơ tuyển trong toàn huyện. Đề đảm bảo công tác khám sơ tuyển đạt kết quả phấn đấu 100% số nam thanh niên có lệnh điều khám lên khám ngay trong ngày tổ chức sơ tuyển, thời gian qua, cấp uỷ chính quyền, HĐNVQS xã Đồng Cẩm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành công tác khám tuyển NVQS phấn đấu bàn giao đủ số nam thanh niên lên đường nhập ngũ thep chỉ tiêu huyện giao. Ngay trong tháng 7, thực hiện kế hoạch số 1409 của UBND huyện, UBND- HĐNVQS xã Đồng Cẩm đã giao Ban CHQS phối hợp với các ngành liên quan triển khai rà soát số nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xét duyệt lập và công khai danh sách các đối tượng thuộc diện miễn hoãn thực hiện NVQS đợt này. Sau khi ra soát các nam thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện NVQS, UBND xã giao trưởng các ngành thành viên, các thôn đội trưởng trực tiếp nắm bắt quản lý các nam thanh niên trong danh sách sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) đợt này đồng thời tuyên truyền động viên các nam thanh niên và gia đình tham gia thực hiện NVQS thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc.

Nhìn lại công tác tuyển quân năm 2021 của xã Đồng Cẩm, trong lễ giao quân Đồng Cẩm đã bàn giao 16 nam thanh niên đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Kinh nghiệm từ công tác tuyển quân của Đồng Cẩm năm qua cho thấy, để có được kết quả này là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chung tay vào cuộc của các ngành đoàn thể từ xã đến thôn cùng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong xã. Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công trong công tác tuyển quân của Đồng Cẩm trong những năm qua đó là gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đến các đồng chí thôn đội trưởng, bí thư chi bộ các thôn KDC. Ông Đồng Minh Hiến- Chủ tịch UBND- Chủ tịch HĐNVQS xã Đồng Cẩm cho biết: PV đc Hiến

Phát huy kết quả đạt được, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ bàn giao đủ số nam thanh niên theo chỉ tiêu huyện giao, trước mắt HĐNVQS xã đã xác định cần phấn đấu bảo đảm 100% số nam thanh niên trong độ tuổi sẽ lên sơ tuyển theo lệnh điều khám, do đó từ hơn 10 ngày qua hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo điều khám đối với các nam thanh niên trong độ tuổi trên hệ thống truyền thanh xã để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển. mặt khác, các đồng chí thành viên HĐNVQS xã cũng tích cực thường xuyên nắm bắt theo dõi chặt chẽ số nam thanh niên có lệnh điều khám ở thôn, khu vực, địa bàn mình phụ trách đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và kịp thời giải đáp những thắc mắc có liên quan đến công tác sơ tuyển để nam thanh niên và gia đình yên tâm sẵn sàng cho ngày khám sơ tuyển.

Ngày 7/10 vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyển gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ năm 2022. Thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS xã, Quyết định phân công thành viên phụ trách thôn, kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, đưa ra danh sách các nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để thảo luận rà soát các tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, phẩm chất chính trị để bình xét các công dân đủ tiêu chuẩn tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã, qua thảo luận các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xét được trên 40 nam công dân đủ tiêu chuẩn để phát lệnh điều khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Ngoài ra để thực hiện tốt công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đồng chí Chủ tịch UBND- Chủ tịch HĐNVQS xã đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho các trưởng ngành đoàn thể liên quan bố trí đủ cán bộ ý bác sỹ tham gia khám, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác khám sơ tuyển tại xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin của xã, tổ chức treo băng zon khẩu hiệu tuyên truyền treo tại Trạm y tế xã, Ban CHQS xã tham mưu ký lệnh điều động khám sức khỏe cho các công dân, chuyển lệnh gọi điều khám đến tận các thôn, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn thành lập đoàn tổ chức chuyển lệnh điều khám sơ tuyển đến gia đình và từng công dân, trong ngày sơ tuyển các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp cùng thôn đưa công dân đến địa điểm khám theo đúng kế hoạch.… với sự chuẩn bị chu đáo tích cực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Đồng Cẩm đã sẵn sàng cho công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2022./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5667
Trước & đúng hạn: 5667
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 05:52:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG CẨM- HUYỆN KIM THÀNH

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đồng Minh Hiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: xã  Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 14,440