THÔNG BÁO
THÔNG BÁO V/v hỗ trợ người dân có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Cẩm đang sinh sống Và làm việc ở các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về địa phương
05/10/2021 04:35:44

hỗ trợ người dân có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Cẩm đang sinh sống Và làm việc ở các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về địa phương

CÔNG AN HUYỆN KIM THÀNH

CÔNG AN XÃ ĐỒNG CẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đồng Cẩm, ngày 04 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v hỗ trợ người dân có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Cẩm đang sinh sống

Và làm việc ở các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về địa phương

Kính gửi: Toàn thể nhân dân xã Đồng Cẩm.

Hiện nay, UBND tỉnh có chủ trương hỗ trợ người dân có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Cẩm đang sinh sống và làm việc ở các tỉnh phái Nam (đặc biệt là Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, …) có nhu cầu trở về địa phương sau khi các địa phương này nới lỏng giãn cách xã hội.

Công an xã Đồng Cẩm thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã ai có thân nhân đang sinh sống và làm việc tại Miền Nam có nhu cầu trở về địa phương đến Công an xã Đồng Cẩm để đăng ký.

Lưu ý: Những người đến đăng ký đề nghị cung cấp họ tên; ngày, tháng, năm sinh; hộ khẩu thường trú; nơi ở hiện nay (ghi cụ thể từng thôn, xóm, khu dân cư nếu có).

Vậy Công an Đồng Cẩm xin thông báo để toàn thể nhân dân xã Đồng Cẩm nắm được./.

TM. CÔNG AN XÃ ĐỒNG CẨM

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 

Đại uý Nguyễn Văn Thành

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 473
Trước & đúng hạn: 473
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 00:33:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG CẨM- HUYỆN KIM THÀNH

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đồng Minh Hiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: xã  Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0