THÔNG BÁO
Quyết định về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Đồng Cẩm
01/10/2021 04:12:28

kiện toàn danh sách cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Đồng Cẩm

Quyết định về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Đồng Cẩm
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 604
Trước & đúng hạn: 604
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/03/2024 07:36:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG CẨM- HUYỆN KIM THÀNH

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đồng Minh Hiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: xã  Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0