THÔNG BÁO
Hướng dẫn công dân/tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến tại UBND huyện Kim Thành
07/04/2022 10:22:18

Đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến tại UBND huyện Kim Thành

/uploads/moi/Huongdancongdanngkytaikhoan.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 604
Trước & đúng hạn: 604
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/03/2024 07:59:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG CẨM- HUYỆN KIM THÀNH

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đồng Minh Hiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: xã  Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0