THÔNG BÁO
Hướng dẫn tạm thời việc thực thiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” trong hoạt động văn hóa, thể htao và du lịch.
27/10/2021 04:38:08

quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” trong hoạt động văn hóa, thể htao và du lịch.

/uploads/Văn bản/HUONGDAN TAMTHOITHUCHIENQ128BOVHTTDL.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 473
Trước & đúng hạn: 473
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 00:17:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG CẨM- HUYỆN KIM THÀNH

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đồng Minh Hiến - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: xã  Đồng Cẩm - Kim Thành - Hải Dương


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0